Cura Corde

Zorg vanuit het hart


Onze beloftes

 • U en uw vaste hulp blijven bij elkaar zolang dit naar tevredenheid van beiden is. 
 • U kunt altijd contact opnemen met de zorgbegeleider via ons algemene telefoonnummer of per e-mail. 
 • U organiseert en plant uw zorg direct met uw eigen zorgverlener. 
 • Mocht u vervanging of aanvullende diensten nodig hebben en uw eigen zorgverlener kan dit niet invullen, dan  overleggen wij met u hoe wij dit het beste vorm kunnen geven. 
 • U behoudt uw eigen regie, u bepaalt wat u nodig heeft en wanneer dit wordt uitgevoerd. 
 • Bij ons zijn u en uw hulpverlener geen nummer. Wij werken kleinschalig zodat u ons kent en wij u kennen.
 • Onze zorgbegeleiders kunnen u helpen bij uw PGB administratie. 
 • Wanneer u, door toedoen van een ziekte, beperking of ouder worden hulp nodig heeft, kan dit voor u en uw naasten gevolgen hebben. Er zullen dingen veranderen, uw naasten zijn vaker nodig om u te ondersteunen en hun zorgen kunnen groeien. Wij vinden het belangrijk om, indien gewenst, uw naasten te betrekken bij gesprekken. 
 • Wanneer u specifieke wensen of zorgbehoeften heeft kunt u dit aan ons doorgeven. Wij streven er naar om u zo snel mogelijk een voorstel te doen. Mochten wij niet in staat zijn om invulling te geven aan uw wensen of behoeften, dan zullen wij op zoek gaan naar een aanbieder die dit wel kan. Op deze manier willen wij tot een uniek en divers aanbod komen welke niet achter een bureau is bedacht maar tot stand kwam door uw vraag.
 • Goede communicatie is erg belangrijk voor ons. Als u een voicemail inspreekt of een e-mail stuurt, is ons streven om dit uiterlijk binnen twee werkdagen te beantwoorden. 
 •  U bent als cliënt vrij in de keuze van een zorgaanbieder die bij u past. Mocht onze manier van werken u niet bevallen, dan zullen wij de overstap naar een door u gekozen zorgaanbieder zo soepel mogelijk laten verlopen. 
Opbellen
E-mail
Info