Cura Corde

Zorg vanuit het hart

Voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding kunt u bij de dienst WMO van uw gemeente een indicatie aanvragen. 

U kunt daarbij kiezen uit 2 indicatievormen: Zorg in natura of een Persoonsgebonden budget.

Wat het beste bij uw situatie past en wat de mogelijkheden zijn in uw gemeente is natuurlijk erg persoonlijk. 

Op deze pagina zullen wij proberen de verschillen tussen en voordelen van beide vormen uit te leggen. 

Zorg in natura (ZIN)

Als uw zorgaanbieder een contract heeft met de gemeente waar u woont, kunt u kiezen voor een zorg in natura indicatie. Dan verloopt het hele administratieve proces tussen de zorgaanbieder en de gemeente. U ziet dan geen facturen en er worden ook geen handelingen van u verwacht ten aanzien van betalingen. De zorgaanbieder declareert na afloop van de zorgperiode via een digitaal proces uw zorg bij uw gemeente, zij betalen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Cura Corde heeft contracten met diverse gemeenten in zuid-oost Brabant.

Het persoonsgebonden budget (PGB)

Wanneer u een indicatie voor een PGB heeft betaald uw gemeente uw budget voor het hele jaar aan de sociale verzekeringsbank. Zij beheren uw budget voor u. Wanneer u zorg inkoopt zult u eerst met uw zorgverlener een contract moeten afsluiten. Dit stuurt u naar de sociale verzekeringsbank en zij keuren dit contract goed. Daarna kunt u de afgesproken zorg bij uw zorgverlener in kopen. Uw zorgverlener stuurt de factuur naar u toe. U controleert deze en stuurt deze door naar de sociale verzekeringsbank. Zij betalen de factuur rechtstreeks aan uw zorgverlener. U kunt ten allen tijden inzien hoe hoog uw resterende budget nog is en eventueel in een periode dat u meer zorg nodig heeft, extra tijd inkopen. Wanneer u dat wil bieden wij onze cliënten met een PGB de kosteloze service aan dat uw zorgbegeleider u ondersteunt  bij het digitaal doorsturen van de factuur en het op orde houden van uw PGB administratie, bij u thuis. 

Centraal administratief kantoor (CAK)

Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage van maatwerkproducten die gefinancierd worden door de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), €19,00 per maand. Er wordt niet langer rekening gehouden met uw inkomen en/of vermogen. Gemeenten mogen hier van afwijken en een lagere eigen bijdragen laten innen, hoger mag niet. De eigen bijdrage is van toepassing op zowel zorg die ingekocht wordt met een PGB als bij zorg in natura.

Niet alle gemeenten bieden huishoudelijke ondersteuning als maatwerkproduct aan. In de gemeente Valkenswaard valt huishoudelijke ondersteuning meestal onder de algemene voorzieningen. Hier kunnen afwijkende eigen bijdragen worden gehanteerd.


Waarom zou u kiezen voor:

PGB

Zorg in natura

- U kunt met uw PGB verschillende zorgverleners inhuren.

- één zorgaanbieder beheert uw indicatie.

- U heeft inzicht in het aantal uren dat uw zorgverlener  declareert. 

- Er worden geen handelingen van u verwacht.

- U kunt uren opsparen om op een ander moment in het jaar in te kopen. 

- De afgesproken uren kunnen alleen worden ingezet        binnen de CAK periode, daarna vervallen ze.

- U bepaald het aantal uren dat u afneemt, zolang dit       passend  is binnen uw budget.

- Uw gemeente of zorgaanbieder bepaald het aantal uren  dat kan worden ingezet. Het maximaal aantal in te zetten uren wordt gemaximeerd door het tarief dat uw gemeente hanteert. 

- U bepaalt welke huishoudelijke taken u wil laten uitvoeren.

- De zorgaanbieder stelt samen met u een      ondersteuningsplan op gebaseerd op de bepaling      van uw gemeente en kan daar niet van afwijken.

- Het maximale tarief voor zorg via PGB wordt bepaald     door uw gemeente. In sommige gemeenten is dit niet  toereikend om zorg bij een zorgaanbieder in te kopen.

- Er is een vast tarief per gemeente waarvoor       de zorgaanbieders volgens contract zorg leveren. 

 

 


Opbellen
E-mail
Info