Cura Corde

Zorg vanuit het hart

Huishoudelijke zorg

Wanneer u door ziekte, een handicap of beperkingen ten gevolge van uw leeftijd niet meer in staat bent om alle huishoudelijke werkzaamheden zelf uit te voeren en u hebt geen volwassen huisgenoot die (een deel) van deze taken over kan nemen, dan kunt u mogelijke een indicatie aanvragen bij de dienst WMO van uw gemeente.


De WMO consulent

Nadat u telefonisch contact hebt opgenomen met de WMO, zal in de meeste gevallen een consulent van de gemeente een afspraak met u maken. Hij of zij komt dan voor een huisbezoek naar u toe. Zij zal met u bespreken welke werkzaamheden u nog wel en welke u niet meer kunt uitvoeren en daarbij bepalen of u voldoet aan de criteria die de gemeente stelt voor een indicatie. Tijdens dit gesprek kunt u direct aangeven van welke zorgaanbieder u zorg wil gaan afnemen. Als u dit nog niet weet kunt u dit later doorgeven aan de gemeente.


De zorgbegeleider

Als wij van u een bericht krijgen dat u heeft aangegeven van ons huishoudelijke zorg te willen afnemen, komt de zorgbegeleider of cliëntconsulent bij u op huisbezoek. Hij of zij vraagt u wat uw wensen zijn, stelt samen met u het ondersteuningsplan op en bespreekt met u de zorgovereenkomst. Tijdens dit gesprek wordt ook een indicatie gegeven van de vermoedelijke duur tot het eerste zorgmoment.

Inzet van de zorg

U en uw nieuwe hulpverlener zullen de eerste periode een beetje aan elkaar moeten wennen. Uiteindelijk is iedereen anders en poetst iedereen anders. Wij adviseren u met uw hulpverlener te praten over wat u wel of niet prettig vindt, dan kan hij of zij daar rekening mee houden. Uw hulpverlener wil graag dat u tevreden bent en dat zij de zorg op een voor u prettige manier kan verlenen. 

Evaluaties

Uw zorgbegeleider of cliëntconsulent neemt regelmatig contact met u op om te bespreken hoe u de zorg ervaart.  U kunt dan aangeven wat u prettig vindt maar ook wat u graag anders wil, ook kunt u eventuele veranderingen doorgeven waarvan u denkt dat deze in het ondersteuningsplan moeten worden opgenomen. Mocht u op andere momenten vragen of verzoeken hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw zorgbegeleider.

Vervanging

Als uw hulpverlener ziek is of op vakantie gaat, dan wordt met u overlegt hoe we de vervanging kunnen regelen. Wij streven er naar dat er voor u noodzakelijke vervanging beschikbaar is, ook al kan dit aangepast zijn tijdens vakantie periodes of periodes waarin veel mensen ziek zijn.  Het kan zijn dat in deze periode de zorg op een andere dag of een ander moment wordt ingezet. Wij bellen u hierover altijd en u weet ook altijd wie er komt.


Opbellen
E-mail
Info