Cura Corde

Zorg vanuit het hart

Huishoudelijke zorg

Wanneer u door ziekte, een handicap of beperkingen ten gevolge van uw leeftijd niet meer in staat bent om alle huishoudelijke werkzaamheden zelf uit te voeren en u hebt geen volwassen huisgenoot die (een deel) van deze taken over kan nemen, dan kunt u mogelijke een indicatie aanvragen bij de dienst WMO van uw gemeente.


De WMO consulent

Nadat u telefonisch contact hebt opgenomen met de WMO, zal in de meeste gevallen een consulent van de gemeente een afspraak met u maken. Hij of zij komt dan voor een huisbezoek naar u toe. Zij zal met u bespreken welke werkzaamheden u nog wel en welke u niet meer kunt uitvoeren en daarbij bepalen of u voldoet aan de criteria die de gemeente stelt voor een indicatie. Tijdens dit gesprek kunt u direct aangeven van welke zorgaanbieder u zorg wil gaan afnemen. Als u dit nog niet weet kunt u dit later doorgeven aan de gemeente.


Uitzondering in de gemeente Valkenswaard

In de gemeente Valkenswaard hoeft u geen contact op te nemen met de WMO. Hier kunt u direct contact opnemen met ons. Onze zorgbegeleider is bevoegd om te bepalen of u in aanmerking komt voor een indicatie en kan u hiervoor aanmelden. Er komt dan geen WMO consulent naar u toe.

De zorgbegeleider

Als wij van u een bericht krijgen dat u heeft aangegeven van ons huishoudelijke zorg te willen afnemen, komt de zorgbegeleider bij u op huisbezoek. Hij of zij vraagt u wat uw wensen zijn, stelt (in het geval van een zorg in natura indicatie) samen met u het ondersteuningsplan op en tekent samen met u de zorgovereenkomst. Indien mogelijk komt ook uw nieuwe huishoudelijk hulpverlener met haar mee om zich aan u voor te stellen. Wanneer op dat moment al bekent is wanneer de indicatie ingaat, wordt direct een afspraak gemaakt voor het eerste zorgmoment.


Inzet van de zorg

In de week waarin uw indicatie ingaat of naar ons overgeschreven is, zal het eerste zorgmoment plaats vinden. U en uw nieuwe hulpverlener zullen de eerste periode een beetje aan elkaar moeten wennen. Uiteindelijk is iedereen anders en poetst iedereen anders. Wij adviseren u met uw hulpverlener te praten over wat u wel of niet prettig vindt, dan kan hij of zij daar rekening mee houden. Uw hulpverlener wil graag dat u tevreden bent en dat zij de zorg op een voor prettige manier kan verlenen. 

Evaluaties

Uw zorgbegeleider neemt regelmatig contact met u op om te bespreken hoe u de zorg ervaart. Dit zal in ieder geval zijn na één maand, drie maanden, zes maanden en na een jaar. U kunt dan aangeven wat u prettig vind maar ook wat u graag anders wil, ook kan u eventuele veranderingen doorgeven waarvan u denkt dat deze in het ondersteuningsplan moeten worden opgenomen. Mocht u op andere momenten vragen of verzoeken hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw zorgbegeleider.

Vervanging

Als uw hulpverlener ziek is of op vakantie gaat, dan wordt met u overlegt hoe we de vervanging kunnen regelen. Wij zorgen er altijd voor dat er voor u noodzakelijke vervanging beschikbaar is, ook al kan dit aangepast zijn tijdens vakantie periodes.  Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk een vaste vervanger bij u in te zetten, zodat zo min mogelijk verschillende mensen bij u komen, maar dit lukt niet altijd. Ook kan het zijn dat in deze periode de zorg op een andere dag of een ander moment wordt ingezet. Wij bellen u hierover altijd en u weet ook altijd wie er komt.


Opbellen
E-mail
Info