Cura Corde

Zorg vanuit het hart

Individuele begeleiding

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u een indicatie voor individuele begeleiding aanvraagt, bijvoorbeeld;

- U heeft een kind met een aandoening of beperking (ADHD, autisme spectrum stoornis, verstandelijke beperking etc.) en zoekt een begeleider voor hem of haar voor op school, bij uitstapjes, om huiswerk te begeleiden of om u de gelegenheid te geven meer aandacht aan uw andere kinderen of uzelf te besteden.

- U zoekt zelf een begeleider om structuur in uw leven op te bouwen, u te helpen met moeilijke gesprekken bij artsen of instanties, uw financiën mee op orde te krijgen of u te ondersteunen bij de opvoeding van uw kinderen.

- Door een ziekte of beperking is het voor u heel moeilijk in contact te komen met andere mensen en u heeft daardoor geen sociaal netwerk. Een begeleider kan met u samen proberen een netwerk op te bouwen.

- U wilt zelfstandig wonen en heeft door een ziekte of beperking moeite om dit alleen te doen en zoekt een begeleider die samen met u het overzicht houdt, uw taken inzichtelijk maakt en/of over neemt en u bij staat met tips.  

- U bent mantelzorger en er wordt zoveel beroep op u gedaan dat u dreigt overbelast te raken.

- Ook als er geen sprake is van een begeleidingsindicatie kunt u bij ons terecht.  Wanneer u zelf niet in staat bent alle mantelzorgtaken uit te voeren die noodzakelijk zijn dan kunnen wij een deel van deze taken over nemen. U kunt hierbij denken aan het verzorgen van maaltijden, helpen met boodschappen doen, gezelschap of begeleiden naar artsen of instanties. 

Onze tarieven

Bij alle zorgmomenten geldt een minimale tijdseenheid van 30 minuten en worden deze afgerond naar boven per kwartier.  

Wij zetten onze zorg- en dienstverlening vraag gestuurd in en maken geen gebruik van vaste pakketten. Wij kunnen samen met u, aan de hand van uw wensen, een passend dienstenpakket samenstellen. Neem contact met ons op voor meer informatie en tarieven.

Mocht u een bericht van ons verwachten en binnen 2 werkdagen nog niets hebben ontvangen, controleer dan uw map ongewenste mail en voeg ons toe aan uw lijst met contactpersonen. 

 

 


Opbellen
E-mail
Info